Blog Img

Просто добро приложение за работа

Обратно към блогове

Въпреки че Обединеното кралство е водеща страна в областта на правата на работниците, експлоатацията на работници мигранти все още е твърде често срещана. Сред оплакванията са, че им се начисляват незаконни такси за наемане на работа, че нямат трудов договор и че не познават местните закони.

Just Good Work е приложение, което се бори с тази експлоатация. През септември 2020 г., в сътрудничество с Асоциацията на доставчиците на работна сила, те стартираха безплатно мобилно приложение, което предоставя на търсещите работа и работниците от Обединеното кралство и чужбина важна информация и съвети за всичко необходимо по пътя към нова работа.

Обхванати са теми като набиране на персонал, заетост, живот извън работата, смяна на работата и преместване. Разглеждат се и практически аспекти като климатични условия, култура и жилища, за да се даде възможност на работниците да се установят възможно най-добре в работния живот в Обединеното кралство.

Предвид факта, че спазването на изискванията е от основно значение за мисията на Pro-Force, компанията покри разходите за превод на приложението Just Good Work на украински език, а SHPRESA, благотворителна организация, която подкрепя албански говорещи бежанци и мигранти в Обединеното кралство, завърши превода на албански език като част от своята програма.

Джеймс Малик, директор на Pro-Force, коментира: "Спазването на изискванията е в основата на всичко, което правим, а по-голямата част от наетите от нас пилотни сезонни работници (ПСР) са с произход от Украйна. Затова за нас беше напълно логично да помогнем на Just Good Work с превода на украински език, за да помогнем на нашите работници да бъдат максимално информирани за трудовите си права. За всички заинтересовани страни във веригата за доставки може да бъде само от полза работниците да са добре запознати с правата си."

Приложението, което е безплатно за всички работници, а не само за наетите от Pro-Force, стартира отново с новия украински превод в началото на август 2021 г.