Blog Img

Набиране на персонал от нови страни на произход

Обратно към блогове

Напълно осъзнаваме предизвикателствата и рисковете, свързани с набирането на персонал в нови страни, както културни, така и правни, тъй като процесите и законите в страната източник често се различават от тези в Обединеното кралство. Когато се наложи да разширим обхвата на нашите страни източници, до голяма степен поради въздействието на инвазията в Украйна, искахме да гарантираме, че отваряме нови страни, без да нарушаваме законите на Обединеното кралство, без да нарушаваме законите в страните източници и без да създаваме възможности за експлоатация на работниците. Познаването от страна на работниците на законите на Обединеното кралство, на СТС и на начините за прилагане е решаващ фактор за намаляване на възможностите за експлоатация, но в новите държави познанията често липсват поради липсата на опит на работниците, пристигащи в Обединеното кралство.

В тази връзка по-рано през 2022 г. подписахме споразумения за сътрудничество с отдела за външна миграция на Министерството на труда в Узбекистан и с Министерството на труда, миграцията и заетостта на населението на Република Таджикистан. Тези споразумения за сътрудничество осигуряват на Pro-Force достъп до гражданите на тези държави по официални правителствени канали. Те също така гарантират, че имаме най-добрия достъп до информация за законната дейност в тези страни.

image.png

Фиг.1 Среща на делегацията на Pro-Force с Министерството на труда, миграцията и заетостта на населението на Република Таджикистан