Banner Default Image

Помагаме ви да успеете!

Гордеем се, че предоставяме несравнима подкрепа на всички наши работници - от обучението и подкрепата на работното място до специалния ни екип за управление на настаняването. Грижата за нашите сътрудници и работници е наш основен приоритет, а подкрепата ни е многоезична, приятелска и професионална.

Просто добро приложение за работа

Just Good Work е приложение, което се бори с трудовата експлоатация. През септември 2020 г., в сътрудничество с Асоциацията на доставчиците на работна сила, те стартираха безплатно мобилно приложение, което предоставя на търсещите работа и работниците от Обединеното кралство и чужбина важна информация и съвети за всичко необходимо по пътя към нова работа.

Обхванати са теми като набиране на персонал, заетост, живот извън работата, смяна на работата и преместване. Разглеждат се и практически аспекти като климатични условия, култура и жилища, за да се даде възможност на работниците да се установят възможно най-добре в работния живот в Обединеното кралство.

Просто добро приложение за работаТърсене на дисциплини