Banner Default Image

Информация за визи за сезонни работници - Украйна

Украинска информация

Ако не сте жител на Украйна, моля, не кандидатствайте през тези канали. Няма да бъдеш приет.

За да кандидатствате за виза за сезонен работник, моля, свържете се с екипа на Украйна чрез техния имейл ukraine@pro-force.co.uk или като се свържете с тях чрез Facebook на https://www.facebook.com/proforceukraine/

Информация за виза за сезонен работник

Маршрутът за виза за сезонен работник позволява наемането на ограничен брой временни мигранти за специфични сезонни роли в секторите на градинарството и птицевъдството. Сезонните работници трябва да се наемат само за сезонни роли. За този визов маршрут сезонната работа се определя като „заетост, която варира или е ограничена според сезона или времето на годината“.