Banner Default Image

Информация за визи за сезонни работници - Узбекистан

Информация за Узбекистан

Ако не сте жител на Узбекистан, моля, не кандидатствайте през тези канали. Няма да бъдеш приет.

Моля, свържете се с миграционната служба на правителството на Узбекистан

Име на отдела: Отдел организирана заетост

Имейл адрес: info@migration.uz

Телефонен номер: +998712023355 (77,88 вътрешни)

Уебсайт: www.migration.uz

Телеграм канал: migratsiyaagentligi

Информация за виза за сезонен работник

Маршрутът за виза за сезонен работник позволява наемането на ограничен брой временни мигранти за специфични сезонни роли в секторите на градинарството и птицевъдството. Сезонните работници трябва да се наемат само за сезонни роли. За този визов маршрут сезонната работа се определя като „заетост, която варира или е ограничена според сезона или времето на годината“.