Banner Default Image

Информация за визи за сезонни работници - Таджикистан

Информация за Таджикистан

Ако не сте жител на Таджикистан, моля, не кандидатствайте през тези канали. Няма да бъдеш приет.
Моля, свържете се с миграционната служба на правителството на Таджикистан

Наименование на отдела: АД "Центрове за консултиране и предзаминаваща подготовка на трудови мигранти"

Уебсайт: migration.tj

Страници в социалните медии: https://www.facebook.com/muhojirat/

Имейл адрес: migration.tj@mail.ru

Телефонен номер: +992372250575, +992 372250733

Информация за виза за сезонен работник

Маршрутът за виза за сезонен работник позволява наемането на ограничен брой временни мигранти за специфични сезонни роли в секторите на градинарството и птицевъдството. Сезонните работници трябва да се наемат само за сезонни роли. За този визов маршрут сезонната работа се определя като „заетост, която варира или е ограничена според сезона или времето на годината“.