Banner Default Image

Информация за визи за сезонни работници - Киргизстан

Информация за Киргизстан

​Ако не сте жител на Киргизстан, моля, не кандидатствайте през тези канали. Няма да бъдеш приет.

Моля, свържете се с Центъра за заетост на граждани в чужбина

Име на отдела: Център за заетост на граждани в чужбина

Имейл адрес: angliada.jumush@gmail.com

Телефонен номер: +996 559 189 900

Уебсайт: https://migrant.kg/

Всички страници в социалните медии: https://www.instagram.com/info.migrant.kg/

Информация за виза за сезонен работник

Маршрутът за виза за сезонен работник позволява наемането на ограничен брой временни мигранти за специфични сезонни роли в секторите на градинарството и птицевъдството. Сезонните работници трябва да се наемат само за сезонни роли. За този визов маршрут сезонната работа се определя като „заетост, която варира или е ограничена според сезона или времето на годината“.