Blog Img

Recrutarea din noi țări sursă

Înapoi la Bloguri

Recunoaștem pe deplin provocările și riscurile legate de recrutarea în țări noi, atât culturale, cât și juridice, procesele și legile din țara de origine fiind adesea diferite de cele din Regatul Unit. Când a fost nevoie să ne extindem țările sursă, în mare parte din cauza impactului invaziei Ucrainei, am vrut să ne asigurăm că deschidem noi țări fără a încălca legislația britanică, fără a încălca legile din țările sursă și fără a crea oportunități de exploatare a lucrătorilor. Cunoașterea de către lucrători a legilor britanice, a SWS și a modului de aplicare este un factor esențial în reducerea oportunităților de exploatare, dar cunoștințele lipsesc adesea în țările noi din cauza lipsei de experiență a lucrătorilor care vin în Regatul Unit.

Ca atare, la începutul anului 2022 am semnat acorduri de cooperare cu Departamentul de migrație externă al Ministerului Muncii din Uzbekistan și cu Ministerul Muncii, Migrației și Ocupării Populației din Republica Tadjikistan. Aceste acorduri de cooperare asigură accesul Pro-Force la cetățenii acestor țări prin intermediul canalelor guvernamentale oficiale. De asemenea, ele ne asigură cel mai bun acces la informații privind funcționarea legală în aceste țări.

image.png

Fig.1 Întâlnirea delegației Pro-Force cu Ministerul Muncii, Migrației și Ocupării Populației din Republica Tadjikistan