Banner Default Image

Равни възможности

Равни възможности

Pro-Force се ангажира да предоставя равни възможности в целия бизнес. Тъй като бизнесът продължава да прави иновации и да движи сектора напред, по-важно от всякога е възможностите, които предлагаме, да са налични независимо от произхода. Това включва ангажимент за изравняване на условията и докладване на нашите данни за разликата в заплащането на жените и мъжете.

Click here for our Equal Opportunities Policy

Click here for our Health and Safety Policy