Banner Default Image

Декларация за модерно робство и отговорно набиране на персонал

Декларация за модерно робство и отговорно набиране на персонал

„Стратегическата цел на Pro-Force е да води индустрията за съответствие, постигайки възможно най-високите етични и правни стандарти. Ние се посвещаваме на това да бъдем предпочитан работодател за нашите сътрудници, сътрудничещ и уважаван доставчик на труд за нашите клиенти и да работим съвместно с правителството и правоприлагащите органи." Ние разбираме задължението си да зачитаме човешките права на всички хора и се ангажираме да се справим с експлоатацията на работници в рамките на нашата верига за доставки. Това е нашето пето изявление относно усилията ни да предотвратим модерното робство, трафика на хора и експлоатацията в съответствие с раздел 54 от Закона за модерното робство от 2015 г. То описва подробно стъпките ни, предприети през годината, приключваща на 31 декември 2022 г."

Matthew Jarrett

изпълнителен директор

Pro-Force Limited

Click here to read the full Modern Slavery Statement

Click here to read our Ethical Supply Chain Policy

Click here to read our Responsible Recruitment Policy

Click here to read our Anti-Bribery Policy

Click here to read our Ethical Trading Policy