Banner Default Image

Докладване на Pro-Force

Pro-Force е тук, за да разбере, изслуша и помогне.

  • Начисляването на такси за намиране на работници е незаконно в Обединеното кралство.

  • Не вярвайте на някого, ако ви поиска пари, за да ви намери или да ви даде работа.

  • Не се доверявайте на никого, който иска да задържи вашата лична карта и никога не давайте документите си за съхранение на някого, на когото не вярвате.

Никоя агенция не може да ви начисли такса за:

  • Намиране на работа

  • Осигуряване на необходимото за работа обучение

  • Лични предпазни средства, необходими за вашата работа

  • Такси за заплати

  • Получаване на определена работна смяна или модел

Служителите могат да се свържат с ACAS за помощ или съвет на 0300 123 1100, ако ви бъдат начислени такси, които смятате за незаконни или които не разбирате и не сте съгласни с тях.

Можете също така да изтеглите мобилното приложение „Просто добра работа“, което предоставя на всички работници в Обединеното кралство информация и съвети, за да гарантира, че се радват на безопасно и законно набиране и работа в Обединеното кралство.

Приложението е достъпно на английски, български, полски, руски, украински и румънски.

Щракнете тук за повече информация