Blog Img

Pro-Force'un Modern Kölelik Beyanı

Bloglara Geri Dön

Pro-Force, 2015 Modern Kölelik Yasası doğrultusunda işletme ve tedarik zincirinde modern kölelik, insan kaçakçılığı ve diğer emek sömürüsü biçimlerini önlemeye yönelik çabalarını kapsayan dördüncü bildirisini yayınladı.

2021 yılında şirket, personelinin sağlık, güvenlik ve refahını daha fazla korumak için eğitim, işe alım uygulamaları ve konaklama alanlarına daha fazla yatırım yapmıştır. Atılan adımlar şunları içermektedir:

Just Good Work uygulamasının Ukraynaca çevirisini finanse ederek çalışanların hakları konusundaki farkındalıklarını artırmak.

Mevsimlik İşçi Programı için işe alım tedarik zincirimize yönelik riskleri daha da azaltmak amacıyla Özbekistan ve Kazakistan hükümetleriyle ortaklık kurmak

Tuğladan inşa edilmiş konaklama birimlerine daha fazla yatırım

Çalışan deneyimlerini daha iyi anlamak ve iyileştirmeler yapmak için Nottingham Üniversitesi ve De Montfort Üniversitesi gibi araştırma gruplarıyla ortaklık kurmak

Çalışan geri bildirim mekanizmalarımızı iyileştirmek ve işe alım, çalışma süreleri ve işten ayrılma sırasındaki deneyimleri hakkında bilgi toplamak için personelimize düzenli olarak anket uygulamak.

2022'deki temel amaçlar, iyileştirmeyi daha da ileriye götürmektir ve aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:

Çevrimiçi öğrenme yönetim sistemimiz aracılığıyla çalışanlarımız ve iş ortaklarımız için risk azaltma ve haklar konusunda geliştirilmiş eğitim.

Yapısal olarak Sorumlu İşe Alım Araç Kiti'ne dayanan iç denetim puanlarımızı sürekli olarak iyileştirmek için çalışmak

Yanıt oranına dayalı anketler, çalışan görüşmeleri ve risk değerlendirmeleri yoluyla iyileştirme için etkili veriler toplamak

Açıklamanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.