Banner Default Image

Veri Koruma

Veri koruması

Pro-Force, kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini ciddiye alır. Pro-Force'un iş faaliyetlerimizin bir parçası olarak ve hizmet sağlamak amacıyla veri sahipleri hakkındaki bilgileri toplaması ve kullanması gerekmektedir. 2018 Veri Koruma Yasası (Yasa) ve AB Genel Veri Koruma Düzenlemeleri (GDPR) kapsamındaki yükümlülüklerimiz uyarınca, Pro-Force'un tüm veri sahiplerini bu politikada yer alan bilgiler konusunda bilgilendirme görevi vardır.

Click here to read Pro-Force's full Data Protection Policy