Banner Default Image

Protecția datelor

Protejarea datelor

Pro-Force ia în serios securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal. Pro-Force trebuie să adune și să utilizeze informații despre persoanele vizate ca parte a activităților noastre de afaceri și pentru a furniza servicii. În ceea ce privește obligațiile noastre conform Legii privind protecția datelor din 2018 (legea) și a Regulamentului UE privind protecția datelor (GDPR), Pro-Force are datoria de a notifica tuturor persoanelor vizate informațiile conținute în această politică.

Click here to read Pro-Force's full Data Protection Policy